slide8

Σύμμειση των χειλέων αιδοίου

Τι είναι η σύμμειση των χειλέων του αιδοίου;

Πρόκειται για την συνένωση των δυο μικρών χειλέων του αιδοίου και κάλυψή τους από μία λεπτή συνήθως μεμβράνη με αποτέλεσμα η είσοδος του κόλπου να είναι κλειστή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
Διαβάστε περισσότερα για την σύμμειση χειλέων...

slide6
slide5
slide3

Κύστη Κόκκυγος

Τι είναι η κύστη κόκκυγος;

Ο όρος Κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια χρόνια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα.
Διαβάστε περισσότερα για την κύστη κόκκυγος...

slide7
slide8

Φίμωση

Τι είναι η φίμωση;

Έχει καθιερωθεί να ονομάζουμε φίμωση την «αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου λόγω στένωσης της πόσθης (το δέρμα που καλύπτει τη βάλανο και το πέος)». Μία κατάσταση όμως που ανάλογα με την ηλικία μπορεί να είναι φυσιολογική. Στην πραγματικότητα το 95% των αγοριών γεννιέται με αυτή την κατάσταση μια και η στη γέννηση η βάλανος με την πόσθη είναι «κολλημένες» και η διαδικασία της αποκόλλησης γίνεται σταδιακά και αυτόματα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής. Πρόκειται δηλαδή για μία φυσιολογική κατάσταση στα νεογνά και στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα για την φίμωση...

slide7

Υποσπαδίας

Τι είναι ο υποσπαδίας;

Ελληνική λέξη, υπό και σπαδίας (εκ του σπάω - σπω, Μπαμπινιώτης, Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας, σελ 1877) δηλαδή υπό + ρήγμα. Δηλαδή εκβολή του στομίου της ουρήθρας στην κάτω(κοιλιακή) επιφάνεια του πέους.
Διαβάστε περισσότερα για τον υποσπαδία...

slide4

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παίδων. Μέλλον ή .....


Η Χειρουργική Παίδων την τελευταία 20ετία έχει αλλάξει. Από την κλασική ανοικτή χειρουργική έχουμε περάσει στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Από τη στιγμή που η Λαπαροσκοπική Χειρουργική έγινε μέθοδος εκλογής και καθιερώθηκε για τις περισσότερες επεμβάσεις και καθώς η τεχνολογία εξελίχθηκε και καινούργια εξαρτήματα και εργαλεία κατασκευάστηκαν, άνοιξε ο δρόμος για την εφαρμογή νέων μεθόδων Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής. Με οδηγό πάντα το όφελος του ασθενούς αναπτύχθηκαν τεχνικές που αποσκοπούσαν στη δημιουργία μικρότερου χειρουργικού τραύματος, λιγότερου πόνου και λιγότερων μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι αρχές δεν διαφέρουν από αυτές της κλασσικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής ωστόσο χρησιμοποιούνται μικρότερα εργαλεία και λιγότερες τομές. Τελευταία εφαρμόζεται η "Λαπαροσκοπική Χειρουργική μέσω μιας Οπής" (SILS) όπου η προσπέλαση γίνεται μέσω μίας τομής στο σημείο του ομφαλού΄(που αποτελει και τη μοναδική φυσικήουλή). Παράλληλα αυξάνονται συνεχώς οι εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής.


Τι είναι η ενδοσκοπική χειρουργική;

Είναι η προσέγγιση φυσικών κοιλοτήτων του ανθρώπινου σώματος (θωρακική, κοιλιακή) χωρίς τη κλασική διάνοιξη των τοιχωμάτων του σώματος. Γίνεται με τη χρήση κάμερας και ειδικών εργαλείων μικρής διαμέτρου που εισέρχονται στο σώμα μέσω μικρών οπών. Τα τελευταία χρόνια όπως αναφέρθηκε η προσπέλαση μπορεί να γίνει από μια οπή στο σημείο του ομφαλού.


Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο;

Οι παθήσεις θα αναφερθούν αναλυτικά στην ενότητα «Παθήσεις»

Θεωρητικά σχεδόν όλες οι χειρουργικές παθήσεις των παιδιών μπορούν να αντιμετωπισθούν με αυτόν τον τρόπο. Η οξεία σκωληκοειδίτιδα και η αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορούν να αντιμετωπισθούν αποκλειστικά με λαπαροσκοπική προσέγγιση, καθώς επίσης και η διερεύνηση αψηλάφητου όρχι, για διαγνωστικούς λόγους. Επίσης η χολοκυστεκτομή, το συγγενές μεγάκολο, η αντιμετώπιση της πυλωρικής στένωσης, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και πολλές άλλες παθήσεις όλου του φάσματος των ηλικιών αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά με μικρά ποσοστά μετατροπής. Αντίστοιχα, θωρακοσκοπικά μπορεί να αντιμετωπισθούν οι περισσότερες παθήσεις που απαιτούν προσπέλαση της θωρακικής κοιλότητας όπως η ατρησία οισοφάγου, παθήσεις του διαφράγματος, συγγενείς και επίκτητες παθήσεις του πνεύμονα, ανωμαλίες θωρακικού τοιχώματος.


Γιατί να προτιμήσω τη λαπαροσκοπική προσέγγιση;

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια ισχύει, δεν αποτελεί όμως το μοναδικό και κύριο πλεονέκτημα. Yπάρχουν πλεονεκτήματα τόσο για το παιδί όσο και για τον Χειρουργό:

  • Tο μικρότερο τραύμα ισοδυναμεί με λιγότερα λειτουργικά προβλήματα που οφείλονται στις μετεγχειρητικές ουλές.
  • Mικρότερη νοσηρότητα και ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση.

Ο πόνος και η νοσηρότητα είναι ανάλογες του μήκους της τομής. Είναι προφανές ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική με συνολικό τραύμα περίπου ενός εκατοστού προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα:

  • Λιγότερες συμφύσεις. Είναι αποδεδειγμένο ότι μειώνεται ο σχηματισμός συμφύσεων, χορδών δηλαδή, μεταξύ των κοιλιακών σπλάγχνων, ένα βασικό μειονέκτημα της ανοικτής χειρουργικής, που συνδέεται με παρατεταμένη νοσηρότητα (επεισόδια αποφρακτικού ειλεού και υπογονιμότητα στις γυναίκες).
  • Άριστο οπτικό πεδίο. Διευκολύνει τη διάγνωση και την επέμβαση. Υπερτερεί των μικρών τομών της ανοικτής χειρουργικής γιατί προσφέρει καλύτερο οπτικό πεδίο και με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια.
  • Παράλληλα επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως διαπύηση, διάσπαση, κήλες, συμβαίνουν σπανιότερα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή τηνwarning ιστοσελίδα έχουν ρόλο ενημερωτικό μόνον. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ιατρική οδηγία ή διάγνωση. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Προσοχή!